BEYAZ GREV'DE POLİS MÜDAHALESİ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Van’da 'G(ö)revdeyiz' diyerek iş bırakan sağlık emekçilerinin hastane önünde yapmak istedikleri basın açıklamasında TTB yöneticileri de aralarında 10 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM 08.02.2022, 16:19 08.02.2022, 16:26 Beyza Canpolat
BEYAZ GREV'DE POLİS MÜDAHALESİ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, hekimlerin yaşadığı ücret yetersizliğinden sağlıkta şiddete kadar olan bir dizi soruna dikkat çekmek için ülke genelinde bugün ‘Beyaz G(ö)REV’ eylemi yaptı, iş bıraktı.

Emekçilerin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmak istediği açıklama ise polis müdahalesine maruz kaldı.

Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, açıklama yapılmasına izin vermeyen polisin tutumuna “Türkiye’nin her ilinde yapılan bir açıklama var. Her ilde yasak değil de burada mı yasak?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan arbedenin ardından Oda Başkanı Hüseyin Yaviç, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, Şube Eşbaşkanı Zeki Seven, Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yılmaz de aralarında 10 kişi gözaltına alındı.

Türk Tabipleri Birliği'nden gözaltılar üzerine yapılan açıklamada "Van'daki yasakçı anlayış emeğimize, sağlığımıza sahip çıkmamıza; anayasal haklara yine tahammül edememiştir. Gözaltına alınan Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Bostan ve SES şube yöneticileri hemen serbest bırakılmalıdır" denildi.

İSTANBUL’DA BİRDEN ÇOK BÖLGEDE EYLEM

Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde iş bırakma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirildi, sağlık emekçileri “oyalama değil hakkımızı istiyoruz” dedi. Ortak açıklamayı Ses Aksaray Şube Yöneticisi Fadime Dursun okudu. Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji, dahiliye, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri çalışanları “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Haklarımız İçin Beyaz G(ö)revdeyiz” diyerek bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiler.

Basın metninin okunmasından önce söz alan SES Anadolu Şubesi Eş Başkanı Nurdan Gürer, sağlık çalışanlarının artık bu ülkede çalışamaz hale geldiğini, sağlıkta şiddet yasasının meclisten mutlaka geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ortak basın metni Genel Sağlık İş Sendikası iş yeri temsilcisi Ali Doğan ve İstanbul Tabip Odası iş yeri temsilcisi Berkay Ünlü tarafından okundu.

FOTOĞRAF: MELTEM AKYOL (CERRAHPAŞA)

CERRAHPAŞA’DA İŞ BIRAKTILAR

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içerisinde yürüdü, iktidara seslendi: Bizler hakkımızı istiyoruz, ay sonunu nasıl getireceğimizi düşünmek istemiyoruz. Yurt dışına gitmek istemiyoruz. Bunları yalnızca kedimiz için değil toplumun eşit, ücretsiz, ulaşılabilir daha iyi bir sağlık hizmetine erişimi için de istiyoruz. Oyalamayın hakkımızı verin.

BAKIRKÖY’DE SAĞLIKÇILAR, ÇAPA’DAKİ EMEKÇİLERİN YANINA GİTTİ

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Beyaz G(ö)rev eylemi yapan sağlıkçılar düşük ücret ve sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını protesto etti. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlıkçılar yaptıkları açıklamadan sonra Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gitti.

Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastahanesi Ana Bina ve Fizik Tedavi Hastahanesi’nde iş bırakan sağlık emekçileri çalıştıkları binaların önünde taleplerini dile getirdi.

FOTOĞRAF: PENDİK (EVRENSEL)

‘TRENDYOL, YEMEKSEPETİ İŞÇİLERİ GİBİ HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM’

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde ve Okmeydanı Ağız Diş Hastanesinde iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar hükümete çağrıda bulundu, “Hakkımızı alacağız” dedi. Soğuk hava ve yağmura rağmen hastane önünde eylem gerçekleştiren sağlık çalışanlarına, hastalar da alkışlarla destek verdi.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde yapılan açıklamayı İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından söz alan SES İstanbul Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak da, “Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tıpkı Trendyol işçileri, Yemek sepeti işçileri gibi” dedi.

Okmeydanı Ağız Diş Hastanesinde grev halaylarla başladı. Yağmura ve soğuk havaya rağmen sağlık emekçileri taleplerini haykırdı. Burada yapılan açıklamayı ise SES işyeri temsilcisi Tülin Çelik gerçekleştirdi.

ANKARA | ‘BİZLER DE ARTIK GEÇİNEMİYORUZ’

Ankara, İzmir, Kocaeli’de doktorlar iş bıraktı. Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB’nin aldığı 1 günlük grev kararı sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. ‘Haklarımız olanı alana kadar mücadeleye devam’ yazılı pankart açan grup, ‘Emek bizim söz bizim’ sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Yaklaşık 300 kişilik grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Volkan Tümer, pandemi ile birlikte sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini belirterek, “Derinleşen ekonomik krizle birlikte ekonomik haklarda ciddi kayıplar yaşanmakta ve iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz. Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı grevindeyiz” dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.

İZMİR | ‘EKONOMİK KRİZ HEKİM ÜCRETLERİNİ ERİTTİ’

İzmir’de de eylem vardı. Özellikle pandemi ile birlikte sıkıntılarının arttığını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, “Giderek derinleşen ekonomik kriz hekimlerin ücretlerini eritmiş, açlık sınırında bir ücrete mahkum etmiştir” dedi. Kentte Onkoloji ve diyaliz merkezleri, ameliyathaneler ve Covid-19 poliklinikleri gibi acil sağlık hizmetlerinin dışında hizmet verilmedi.

Seslerini duyurmak isteyen sağlık çalışanları, emekliliğe yansıyacak temel ücret, güvenli çalışma ortamı, ek göstergenin 3 bin 600’den 7 bin 200’e kademeli artışı, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası gibi taleplerde bulundu. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin önünde yapılan basın açıklamasına, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi. Çeşitli pankartların taşındığı açıklamada sağlık çalışanları, taleplerinin karşılık bulması için eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

‘KIŞKIRTILMIŞ BİR SAĞLIK TALEBİ YARATILMIŞTIR’

Basın açıklamasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, “Hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve ekonomik durumlarıyla ilgili sorunları pandemi sürecinde daha da belirginleşmiştir. Giderek derinleşen ekonomik kriz hekimlerin ücretlerini eritmiş, açlık sınırında bir ücrete mahkum etmiştir. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan 6’ncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14’üncü sırada bulunmaktadır. Kışkırtılmış bir sağlık talebi yaratılmıştır. Sağlıkta nitelik değil; nicelik ön planda tutularak performans sistemine göre, hekimler daha çok çalışmaya mahkum edilmişlerdir. Hekimler, 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanmaktadırlar. Hekimleri tüketen performans sistemi iş barışını da bozmaktadır. Olumsuz çalışma koşullarında uzamış mesailerle de sağlık hizmeti veren hekimlerin sağlığı, güvenliği korunmamaktadır. Oysa işverenler çalışanlarının sağlığını, güvenliğini korumak zorundadır” diye konuştu.

‘GÖÇ EDEN HEKİM SAYISI 24 KAT ARTTI’

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili de açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Çamlı, şunları söyledi:

“Sağlıkta şiddeti önlemek için etkin ve caydırıcı düzenlemeler hayata geçirilememiş, şiddet pandemi sürecinde de giderek artmıştır. Pandemi sürecinde yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanları toplumun diğer kesimlerine göre, çok yüksek oranda Covid-19 enfeksiyonuna maruz kalmış, 500’den fazla sağlık çalışanı Covid-19’a bağlı yaşamını kaybetmiştir. Bütün bu sebeplerle son dönemde hekimlerde artan istifa ve erken emekliliklerin yanı sıra genç hekimlerin yurt dışında hekimlik yapma başvuruları artış göstermektedir. Son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısı 24 kat artmıştır ve yalnızca geçtiğimiz ocak ayında 197 hekim Türk Tabipleri Birliği’ne yurt dışında çalışma belgesi için başvurmuştur. Bu durum, ülkedeki hekim açığını giderek arttırmaktadır. Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı görevindeyiz.”

VAN’DA POLİS MÜDAHALESİ: 10 GÖZALTI

Van-Hakkari Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi, özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapacakları greve ilişkin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, polise tepki göstererek, “Türkiye’nin her ilinde yapılan bir açıklama var. Her ilde yasak değil de burada mı yasak? Valiliğin 2 bin gündür kentteki etkinlikleri keyfi şekilde yasağı var. Bizleri keyfi olarak suçlu ilan ediyorsunuz. Eğer bu açıklama suç ise suç işliyoruz” dedi.

Bunun üzerine sağlık emekçileri ile polisler arasında yaşanan tartışmanın ardından Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, TTB Genel Sekreteri Ayfer Horasan, SES Van Şubesi Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu’nun da aralarında olduğu en az 10 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan sağlık emekçileri İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADIYAMAN | ‘OYALAMA DEĞİL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ’

Adıyaman’da doktorlar “G(ö)revdeyiz uyarıyoruz. Oyalama değil hakkımızı istiyoruz” afişiyle eylem yaptı. Eyleme çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı katıldı. (EVRENSEL, AJANSLAR)

SAĞLIKÇILAR NE TALEP EDİYOR?

Sağlık çalışanlarının talepleri şu şekilde:

 • Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.
 • Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.
 • Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.
 • Sağlığa bütçeden daha fazla pay ayrılması.
 • Emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi kurumdan veya hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmadan, tümüne eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanması.
 • Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının kaldırılması.
 • Kovid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
 • Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.
 • Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi.
 • Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması. Nöbet ertesi izinlerin ekonomik kayba neden olmadan kullandırılması.
 • Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.
 • Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.
 • Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında sağlık emek ve meslek örgütlerinin karar alma mekanizmalarında yer alması.

Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 16 Ağustos 2022
İmsak 04:31
Güneş 06:07
Öğle 13:14
İkindi 17:02
Akşam 20:10
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 1 3
2. Real Betis 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Madrid 1 3
6. Real Sociedad 1 3
7. Valencia 1 3
8. Celta Vigo 1 1
9. Espanyol 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Rayo Vallecano 1 1
14. Almeria 1 0
15. Sevilla 1 0
16. Cadiz 1 0
17. Girona 1 0
18. Elche 1 0
19. Getafe 1 0
20. Real Valladolid 1 0