İTO'DAN HEKİMLERİ 'SERBEST MESLEK ERBABI' OLARAK VERGİLENDİREN DÜZENLEMEYE TEPKİ

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Meclis’te kabul edilen, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin 'serbest meslek erbabı' olarak vergilendirilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptali için her türlü çalışmanın yürütüleceğini söyledi.

GÜNDEM 12.04.2022, 17:42 12.04.2022, 17:48 Beyza Canpolat
İTO'DAN HEKİMLERİ 'SERBEST MESLEK ERBABI' OLARAK VERGİLENDİREN DÜZENLEMEYE TEPKİ

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hazırladığı ve 85 AK Parti milletvekilinin imzası bulunan 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

BİRDEN FAZLA KURUMDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yasaya göre, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecek.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, söz konusu düzenlemeye ilişkin bugün basın toplantısı düzenledi. Bu düzenlemenin özel alanda çalışan hekimlerin bütün güvenceli çalışma koşullarını yok etmeye yönelik olduğunu savunan Saip, “Daha çok hastane sahiplerinin yararına olacak” dedi.

Saip, şöyle konuştu:

“Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin doğrudan çalışma biçimini ve vergilendirilmelerini etkileyecek olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören teklif, geçen hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

ŞİRKET SAHİBİ HEKİMLER ‘SERBEST MESLEK ERBABI’ OLARAK TANIMLANACAK

Öngörülen değişiklik, 4 Nisan 2015’te 5510 sayılı Kanun’a Ek 10 değişikliğinin ortaya çıkardığı kaotik ortamın düzeltilmesine yönelik olarak gerekçelendirilmektedir. Böylece şirket sahibi hekimler de ‘serbest meslek erbabı’ olarak tanımlanmış olup, şirketlerinin kestiği faturalar da ‘serbest meslek makbuzu’ olarak işlem görecektir. Değişiklik yasalaştığı takdirde özel sağlık sermayesi, çalışan hekimlerin hak ettikleri ücretleri karşılığı sağlık kurumlarına kestiği şirket faturası ya da serbest meslek makbuzuna bağlı yasal denetimlerden kurtulmuş olacaklarını düşünme yanılgısı içindedir.

HEKİMLERİN HAKLARI ORTADAN KALDIRILMAK İSTENMEKTEDİR 

Özel sağlık sermayesi, 2015 yılında olduğu gibi şimdi de yasa yapıcılarla birlikte organize ettiği bu perde yasa değişikliği ile hekimlerin anayasal çalışma biçim ve hakları ortadan kaldırmak istemektedir. Bu yasal düzenlemenin hekim dışı diğer meslek gruplarına kapsamayıp yalnızca hekimlere uygulanması, özel sağlık sermayesinin art niyetli amacını açık olarak ortaya koymaktadır. Yapılmak istenen değişiklik esas olarak vergi düzenlemesine yönelik değildir. 2015 yılında yapılan hukuksuzluğun üstünü bir başka perde ile örtmeye yöneliktir.

HEKİMLER VERGİLERİ ÖDEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN KAÇINMADILAR 

Sorun, hekimlerin devlete, topluma vergi verme sorunu da değildir. Hekimler, bugüne dek topluma karşı gerek mesleki olarak gerekse de kazandıklarına bağlı olarak hiçbir zaman vergilerini ödemekten kaçınmamışlardır. Sorun, esas olarak özel sağlık sektörünün çalışan hekimlerin haklarını gasp ederek ödemesi gereken ücretten kurtularak, hekimlerden aldığı şirket faturaları ve serbest meslek makbuzlarını da gider göstererek topluma karşı ödeyeceği vergiden kaçınma sorunudur.

HEKİMLER HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMAYA ZORLANMAKTADIR: Hekimler, sağlıkta dönüşüm programının sonucu olarak sağlığın metalaşmasıyla birlikte giderek emekleri üzerindeki yetkilerini kaybetmekte, ücretlerindeki azalmanın yanı sıra iş sözleşmesi (bordrolu-4a) yerine hizmet alım sözleşmesi (şirket-4b) ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yönde özel sağlık sektörü tarafından hekimlere yönelik ikna, tehdit, işe son verme dahil her türlü etik ve yasa dışı yöntem uygulanmıştır, uygulanmaktadır. Yeni kanun teklifinin de yasalaşmasıyla birlikte ‘Güvencesizliğin temel unsuru olan bu durumda hekim, çalışma hayatına ilişkin neredeyse tüm evrensel yasal korunmalardan hukuk dışı yollarla zorla feragat ettirilmiş’ olacaktır.

HUKUKSAL MÜCADELE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR 

Tüm bu kaotik süreç, özel sağlık sektörünün çalışan haklarından kaynaklanan sorumluluktan kaçınma ve dolayısıyla daha fazla kar isteğinden kaynaklanmaktadır. Yasa değişikliği gerçekleştiği takdirde hekimler, bugüne dek yaşadıklarından çok daha fazla mağduriyetlerle karşı karşıya kalacaktır. Hekimlerin 4a (iş sözleşmeli çalışan), 4b (hizmet alımı sözleşmeli-şirket) ile çalıştırılma sorunu 2008’den bu yana birçok kez Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından dile getirilmiş olup konuyla ilgili gerekli demokratik ve hukuksal mücadele sürdürülmüştür ve sürdürülmektedir.”

“HEKİMLER HUKUKSAL VE EKONOMİK ÇOK BÜYÜK ZARARLARLA KARŞILAŞACAKLAR”

Saip, bu yasa sonucunda meydana gelebilecek sorunları şöyle sıraladı:

“Özel sağlık sektörünün hekimlerin çalışma hayatlarına ilişkin oluşturduğu kaotik sürecin bu ve bundan sonraki yasal perdelemelerle sürdürülmesi mümkün değildir. Sürecin bu şekilde sürdürülmesinden hekimler kadar sağlık sermayesi de bir şekilde zarar görecektir.

Hekimler gerek isteyerek gerekse de sağlık kurumunun baskısı sonucu iş sözleşmesi yerine (4a), hizmet alımı (4b) sözleşmesiyle çalışmalarına bağlı olarak zaman içerisinde hukuksal ve ekonomik çok büyük zararlarla karşı karşıya kalacaklardır.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜREREK İPTALİ İÇİN HER TÜR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK”

Temel yasalar gereği özel sağlık sektöründe hekimlerin mevcut çalışma biçimi iş sözleşmesi (4a) yönünde olmalı, bu çalışma biçimi gereği tüm hak ve ücretlerini tam olarak almalıdır. Bu yasanın kabulü halinde dahi, hukuken hekimler sadece 4b’li olarak çalışmak zorunda değillerdir. İstemeleri halinde 4a’lı olarak çalışmalarının önünde hiçbir yasal engel yoktur.

Öngörülen değişiklik, tabi olduğu yasanın hem bir üst maddesi ile hem de diğer temel çalışma yasaları ile çelişmektedir. Bu nedenle meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından TBMM’de mevcut siyasi partiler nezdinde yapılacak girişimlerle Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptali için her tür çalışma yürütülecektir.”

“HEKİM GÖÇÜNÜ DAHA DA ARTIRACAK”

İstanbul Tabip Odası olarak, TBMM’de yasalaşma sürecinde olan bu değişikliğin hem sağlık ortamına hem de hekimlerin özlük ve ekonomik haklarına getireceği olumsuzlukları bir kez daha hatırlatıyoruz” diyen Saip, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özel sağlık sermayesinin isteği doğrultusunda iyi hekimlik yapma koşullarının ortadan kaldırılmasının hekim göçünü daha da artıracağının bir kez daha altını çiziyoruz. Toplumu, siyasi parti ve milletvekillerini, konunun tarafı meslek örgütlerini bu maddenin yasalaşmasını engellemek üzere Türk Tabipleri Birliği ile yürüttüğümüz çalışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz.”

“HEKİMLERİN YÜZDE 80’İ, 4B’Lİ ÇALIŞMALARI YÖNÜNDE BASKI UYGULANMASINI ETİK DIŞI BULUYOR”

Pınar Saip’in konuşmasının ardından Dr. Güray Kılıç, 16 Mart-8 Nisan arasında, özel sağlık sektöründe çalışan bin 637 hekimin katılımıyla hekimlerin çalışma biçimlerine yönelik yapılan anketin sonuçlarını sundu. Anket sonuçları şöyle:

“Yüzde 42 şirket faturası 4b, yüzde 18 serbest meslek makbuzu 4b keserek çalışırken yüzde 33 oranında bordrolu olarak 4a, yüzde 7 ise her iki yöntemle çalışmaktadır.

Hekimler, iş başvurusu sırasında yüzde 42 oranında 4b kapsamında çalışmanın zorunlu olduğunun belirtildiği, yüzde 14 4b kapsamında çalışmanın kendileri için yararlı olacağı konusunda yönlendirmenin yapıldığını, yüzde 44 oranında ise bir açıklama yapılmadığını belirtmişlerdir.

Hekimler, 4b’li çalışmaları yönünde baskı-yönlendirme uygulanmasını yüzde 80 oranında etik dışı bulurken yüzde 11 fikri olmadığını, yüzde 9 ise olabileceğini belirtmektedir.

“ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE YÜZDE 70’İ ÖZGÜR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR”

Hekimler, çalışma biçimlerini seçmede yüzde 70 oranında özgür olmadıklarını, yüzde 7 oranında özgür olduklarını, yüzde 23 oranında ise kısmen özgür olduklarını düşünmektedir.

Hekimler kendi iradenizle hangi çalışma biçimini tercih edersiniz sorusuna yüzde 63 4a, yüzde 16 4b ve yüzde 21 4a ve 4b'li olarak tercihlerini belirtmektedir.

Hekimler, ‘özel sağlık kuruluşunda çalışırken kendinizi iş ortağı olarak görüyor musunuz’ sorusuna yüzde 79 ‘hayır’ derken, yüzde 12 ‘bazen’, yüzde 9 ise ‘evet’ cevaplarını vermiştir.

“YÜZDE 73’Ü ÇALIŞTIKLARI KURUMDA SÖZ VE KARAR YETKİSİNİN OLMADIĞINI BELİRTİYOR”

Hekimler, çalıştığı kurumun yönetiminde söz ve karar almada yetkisinin yüzde 73 oranında olmadığını, yüzde 13 olduğunu, yüzde 14 ise kısmen olduğunu belirtmiştir.

Hekimler, 4a ve 4b çalışma biçimlerinin olumlu ve olumsuzlukları hakkında yüzde 44 bilgisi olduğunu, yüzde 16 bilgisinin olmadığını, yüzde 40 ise yetersiz bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir.

Hekimler, 4b’li olarak çalıştığı kurumun çalışma koşullarına (çalışma saatleri, izin süreleri vb.) yüzde 65 oranında uyma zorunluluğu olduğunu, yüzde 20 kısmen uyma zorunluluğu olduğunu ve yüzde 15 olmadığını belirtmişlerdir.

Hekimler 4b’li çalışma biçimine bağlı vergi ödemeleri ile ilgili olarak yüzde 38 yeterli bilgiye sahip olduğunu, yüzde 26 olmadığını ve yüzde 36 oranında yetersiz bilgiye sahip olduklarını düşünmektedir.

“EMEKLİLİK DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ YÜZDE 61’İ KAYGI DUYUYOR”

Hekimler, özel sağlık sektöründe yüzde 80 4a, yüzde 26 4b ve yüzde 29 4a ve 4b'li çalışma biçiminde daha fazla gelir elde edebileceklerini düşünmektedir.

Hekimler 4b kapsamında çalışmaya bağlı emeklilik dönemleri ile ilgili olarak yüzde 61 kaygı duydukları, yüzde 17 kısmen kaygı duyduklarını ve yüzde 22 oranında ise kaygı duymadıklarını belirtmişlerdir.

Hekimler, özel sağlık kuruluşunda yüzde 62 oranında 4a kapsamında, yüzde 14 oranında 4b kapsamında ve yüzde 23 ise ikili yöntemde daha iyi hekimlik yapacağını belirmişlerdir.” (ANKA)

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 27 Mayıs 2022
İmsak 03:37
Güneş 05:30
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:32
Yatsı 22:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31