İMTİYAZ SAHİBİ

Şehzade Altunaş

YAYIN YÖNETMENİ

Beyza Canpolat

EDİTÖRLER

Asuman Akgöz

Nihal Karali

Mehmet Yavuz

REKLAM

sagliktanhaber2021@gmail.com

ADRES

Ragıp Tüzün Caddesi Yenimahalle/Ankara Türkiye

İLETİŞİM

sagliktanhaber2021@gmail.com